KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW GRUPY

Grupa Budowlana Plus
Łączy nasze biznesyGrupa Zakupowa „gbplus” jednoczy niezależne podmioty gospodarcze, prowadzące działalność handlową materiałami budowlanymi. Nasz wspólny cel osiągnięcia niższych cen od dostawców oraz optymalizacji kosztów prowadzenia biznesu – osiągniemy dzięki łączeniu potrzeb zakupowych w jeden zbiorczy skonsolidowany zakup.

Ze swojej strony gwarantujemy najlepsze praktyki biznesowe, wymianę doświadczeń oraz transfer wiedzy. Producenci materiałów budowlanych zyskają ciągły rozwój sprzedaży z zachowaniem najwyższych standardów obsługi. Z Nami możesz liczyć na skuteczne promowanie nowych produktów oraz optymalizację kosztów dystrybucji. Wzrost ilości punktów handlowych równa się większa sprzedaż i zyski!